Blogs

De manager en de agile dierentuin

Door Bianca Griffioen en Esther Molenaar

Bij transities waar agile werken wordt ingezet, ontstaan nieuwe rollen en functies. Rollen zoals Scrum Master, Product Owner, Flow Master en Release Train Engineer. Dit betekent ook een nieuwe rol voor het management. Waarbij het accent ligt op HR en kennisontwikkeling. Met een filosofie die uitgaat van het zo laag mogelijk leggen van verantwoordelijkheden in de organisatie en een grote mate van zelforganisatie, wordt het team gezien als de belangrijkste factor in het creëren van waarde voor de klant. Hoe zorg je als manager dat je de transitie vanuit je nieuwe rol en de nieuwe teams die ontstaan goed faciliteert? Wat kom je tegen aan reacties en wat kun je ermee doen? 

 


Groei in de volwassenheid van Kanban


Bianca Griffioen

Binnen Kanban is er geen goed of fout. Enkel een meer of minder volwassen implementatie. Die implementatie draait overigens niet om een snelle verandering. Of om een ommezwaai in rollen, processen en afspraken. Het gaat om inzicht in je bestaansrecht en handelen, om vanuit daar te ontwikkelen en verdiepen.