Blogs

Ondersteun jouw medewerker tijdens de agile ontwikkeling

Door bianca griffioen en esther molenaar

In een agile transformatie verandert de rol van het management. Ineens sta je niet meer alleen aan het stuur. In plaats daarvan heb je een stift, om de kaders voor jouw teams uit te tekenen. En ligt het zwaartepunt van jouw rol op HR. Het stuur ligt ook bij andere rollen, zoals de Product Owner. Dát is jouw nieuwe wereld. En dan is er nog een andere wereld; de rest van de organisatie. Die nog niet is ingesteld op agile werken. En die jou wel aanspreekt alsof je het stuur nog ferm in je handen hebt. Dit is het tweede artikel van een reeks gericht op management, verandering, agile en cultuur met praktische handvatten voor jou als manager.


De manager en de agile dierentuin

Door Bianca Griffioen en Esther Molenaar

Bij transities waar agile werken wordt ingezet, ontstaan nieuwe rollen en functies. Rollen zoals Scrum Master, Product Owner, Flow Master en Release Train Engineer. Dit betekent ook een nieuwe rol voor het management. Waarbij het accent ligt op HR en kennisontwikkeling. Met een filosofie die uitgaat van het zo laag mogelijk leggen van verantwoordelijkheden in de organisatie en een grote mate van zelforganisatie, wordt het team gezien als de belangrijkste factor in het creëren van waarde voor de klant. Hoe zorg je als manager dat je de transitie vanuit je nieuwe rol en de nieuwe teams die ontstaan goed faciliteert? Wat kom je tegen aan reacties en wat kun je ermee doen?  


Groei in de volwassenheid van Kanban


Bianca Griffioen

Binnen Kanban is er geen goed of fout. Enkel een meer of minder volwassen implementatie. Die implementatie draait overigens niet om een snelle verandering. Of om een ommezwaai in rollen, processen en afspraken. Het gaat om inzicht in je bestaansrecht en handelen, om vanuit daar te ontwikkelen en verdiepen.